Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Yönetim Bilimleri Fakültesi

Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar. Yönetim Bilimleri Fakültesi; sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, çok yönlü bakış açısı, teorik ve pratik uygulamaları içeren dersleri ile lider bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fakültemiz, vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, uluslararası uygulamalara paralel olarak, yönetim biliminde geleceği yakalayacak kalite standartlarını sağlayarak, hem akademik araştırmalar boyutunda hem de profesyonel bakış açısına sahip olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve özel sektörün sunduğu hizmetlere değer katmayı amaçlamaktadır. Teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, analiz etme, pratik hayatta kullanma ve geliştirmeye yönelik hususları da içeren geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmakta ve farklı disiplinlerde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yan dal ve çift ana dal yapabilme imkânı da verilerek, onların daha donanımlı ve vizyoner bireyler olarak iş dünyasına ve akademi camiaya kazandırılması hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Dekan

Etkinlikler Tüm Etkinlikler