Yönetim Bilimleri

Fakültesi
Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen şirketler ve kurumlar, içinden geçmekte olduğumuz değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar. Yönetim Bilimleri Fakültesi; sahip olduğu güçlü akademik kadrosu, çok yönlü bakış açısı, teorik ve pratik uygulamaları içeren dersleri ve sürdürülebilir yapısı ile akademik ve profesyonel açıdan bölgemizde ve dünyada lider bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Fakültemiz, İbn Haldun Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu vizyon, misyon, değerler ve stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası uygulamalara paralel olarak, ama onlarla sınırlı kalmaksızın, yönetim biliminde geleceği yakalayacak kalite standartlarını sağlayarak, hem akademik araştırmalar boyutunda hem de profesyonel bakış açısına sahip olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve özel sektörün sunduğu hizmetlere değer katmayı amaçlamaktadır. Fakültemizde verilen Programlar, modern işletmecilik ve yönetim alanında geliştirilmiş olan kuramları günümüz iş dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde aktarmaktadır. Ayrıca temel teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, analiz etme, pratik hayatta kullanma ve geliştirmeye yönelik hususları da içeren geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmakta ve farklı disiplinlerde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere yan dal ve çift ana dal yapabilme imkânı da verilerek, onların daha donanımlı ve vizyoner bireyler olarak iş dünyasına ve akademi camiaya kazandırılması hedeflemektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur